-> Skočit rovnou na obsah

Přihlásit se/Registrovat      V tuto chvíli nejsou naplánovány další události

Dražby & Aukce pod jednou střechou

Pojmy aukce

Primární typy aukcí

Anglická aukce je také známá jako otevřená aukce se zvyšující se cenou.


Holandská aukce také známá jako otevřená aukce s klesající cenou.


Obálková metoda zjednodušeně by se dala popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce všichni dražitelé odevzdají současně svoje zapečetěné (uzavřené) nabídky, takže žádný dražitel nezná nabídku žádného dalšího účastníka


Vickreyova aukce zjednodušeně by se dala popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává druhá nejvyšší nabídka. Tento typ aukce je téměř identický s obálkovou metodou až na to, že vítězný dražitel zaplatí druhou nejvyšší nabídku.


Sekundární typy aukcí

Aukce se zaplacením všech nabídek (All-pay auction) je typem aukce, kdy všichni dražitelé musí zaplatit své nabídky i v případě, že nevyhrají. Nejvyšší nabídka vyhrává draženou položku. Tyto aukce jsou primárně zajímavé pro akademickou půdu, kde mohou být využívány pro modelování lobbingu a úplatkářství (nabídky jsou politickými příspěvky) nebo soutěže.


Výkupní aukce je aukcí se stanovenou cenou (výkupní cena), kterou může kterýkoli dražitel akceptovat v kterémkoli časovém okamžiku v průběhu aukce, čímž okamžitě ukončí dražbu a získá draženou položku. Pokud žádný dražitel nevyužije možnosti výkupu před koncem dražby, vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou, kterou následně zaplatí


Kombinatorické aukce je jakákoli aukce pro současný prodej více než jedné položky, kdy dražitelé mohou dávat nabídky na bázi „všechno nebo nic“ na „balíčky“ spíše než jen na jednotlivé položky. To znamená, že dražitel může specifikovat, že zaplatí za položky A a B, ale jen pokud je dostane obě


Aukce s nerezervovanou cenou také známá jako absolutní aukce, je aukce, ve které jsou položky na prodej prodávány nezávisle na ceně. Z pohledu prodávajícího může být tento typ aukce velmi přitažlivý, protože tím, že není stanovena žádná rezervovaná cena, může potenciálně přilákat více dražitelů díky možnosti výhodné koupě


Aukce s rezervovanou cenou je aukce, kde nemusí být položky na prodej prodány, pokud není konečná nabídka dostatečně vysoká, aby uspokojila prodejce – tj. prodávající si ponechává právo akceptovat nebo odmítnout nejvyšší nabídku. V těchto případech může být sada „rezervovaných“ cen nastavena dopředu. Pod touto cenou by položka neměla být prodána. Tyto ceny jsou známé vyvolávači, ne však nutně dražitelům. Rezervovaná cena může být pevná nebo volitelná.


Obrácená aukce je typem aukce, ve kterém jsou obráceny role prodávajícího a kupujícího. Primárním cílem je tlačit kupní ceny dolů. V normální aukci, kupující soutěží mezi sebou s cílem získat zboží nebo službu. V obrácené aukci soutěží prodejci o zprostředkování zboží nebo služby, nabízejí postupně nižší ceny, dokud některý z prodávajících není ochotný dát nižší nabídku. Principiálně se velmi podobá výběrové soutěži.


Tichá aukce je variantou Anglické aukce, kde se nabídky píšou na list papíru. Na předem stanoveném konci aukce vyhrává draženou položku nejvyšší uvedená nabídka stanoven. Aukce je „tichá“ v tom smyslu, že není stanoven žádný vyvolávač, dražitelé píšou své nabídky na nabídkový list, který často leží na stole blízko dražené položky


Top-Up Aukce je variací na all-pay aukci (zaplacení všech nabídek), primárně využívanou pro charitativní události. Dražitelé musí zaplatit rozdíl mezi jejich nabídkou a nejbližší nižší nabídkou, ať vyhrají či nikoli. Pouze vítězný dražitel nemusí platit „top-up“ poplatek, ale musí zaplatit za vytěženou položku.


Walrasian auction nebo také Walrasian tâtonnement je aukce, ve které vyvolávač přijímá nabídky jak od kupujících tak prodávajících na trhu více druhů zboží. Vyvolávač postupně zvyšuje nebo snižuje aktuálně navrhovanou cenu podle nabídek kupujících a prodávajících. Aukce končí ve chvíli, kdy jsou nabídka a poptávka v dokonalé rovnováze. Vysoká cena snižuje poptávku, zatímco nízká cena zvyšuje poptávku, teoreticky existuje speciální cenový bod, někde uprostřed, kde je nabídka rovna poptávce.


Aukce s daným časem vypršení je prvek (internetová) aukce, ve které (jak název napovídá) je stanovený časový limit, do kterého mohou zájemci přihazovat. V okamžiku jeho vypršení je předmět vydražen licitátorovi, který umístil poslední platný příhoz


Aukce se zpoplatněnými příhozy


 

Máte dotaz?

Doporučujeme

Zasílání novinek na e-mail

Chcetel-li dostávat aktuální informace o připravených dražbách a akcích, zadejte níže Váš email.

Kontaktní informace

Dražby EU s.r.o.
Tel.: 491 114 370
Email: info@drazbyeu.cz
Pracovní doba: Po – Pá 9 – 16hod
(polední přestávka od 11.30 - 12hod.) V kanceláři společnosti přijímáme pouze klienty, kteří jsou objednáni na určitý termín!